wuzzon logo
10 dingen die je moet weten over iOS14

10 dingen die je moet weten over iOS14

10 Dingen die je moet weten over iOS14 en the SKAdNetwork

Binnen de mobile app industrie zijn de privacy wijzigingen die Apple wil doorvoeren met de  iOS 14 update al een tijd het gesprek van de dag. In onderstaande een overzicht van de acht belangrijkste dingen die je hiervoor moet weten. 

1. Wat verandert er met iOS14? 

Als de update is doorgevoerd wordt de zogenaamde advertiser ID of ook wel IDFA alleen maar gedeeld met de apps en onderliggende software als de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft. Vergelijkbaar met de cookiewetgeving, kan je nu als gebruiker alleen maar ‘gevolgd’ worden als je daar via de prompt pop up toestemming voor geeft.

iOS14_tracking

2. Wat is IDFA 

Deze IDFA is een persoonlijke identifier die nu bijvoorbeeld door gratis apps met een verdienmodel van advertenties gebruikt wordt om jou relevante advertenties te laten zien op basis van je eerdere kliks of gedrag in de app. Daarnaast wordt het ook gebruikt door app marketing bedrijven zoals Wuzzon om te kijken via welke banner of bron een gebruiker een app download om daarmee campagne resultaten mee te verbeteren.  

3. SKAdNetwork

Wil jij als app owner je app nog wel promoten, dan heeft de invoering van iOS 14 dus wel gevolgen voor het optimaliseren van je campagnes. Een van de oplossingen is je app klaar maken om SKAdNetwork te implementeren. SKAdNetwork is de manier die Apple in het leven heeft geroepen om het toch mogelijk te maken de effectiviteit van je campagnes geanonimiseerd inzichtelijk te maken, zonder dat je dit op individueel niveau door kunt meten. De IDFA is dan niet meer nodig. 

4. Wuzzon’s SKAdnetwork

Wuzzon is een van de eerste partijen in Nederland die beschikt over een eigen SKAdnetwork ID. Zo kunnen we ook met de nieuwe privacy regels van Apple in iOS 14 nog steeds inzichtelijk maken waar de installs van onze app adverteerders vandaan komen. We kunnen de campagne zo goed mogelijk optimaliseren voor de juiste type gebruikers en meten welke uitingen het beste werken. Wuzzon werkt hiervoor als certified agency partner ook nauw samen met de bestaande attributie netwerken, zoals Adjust, Appsflyer, Branch

5. Wanneer wordt iOS14 doorgevoerd

Dit is nog steeds niet helemaal zeker, maar het lijkt nu toch heel snel te gaan gebeuren. De nieuwste update iOS 14.5 beta heeft al de settings zoals eerder beschreven. Nadat het eerder in de nazomer van 2020 werd uitgesteld om de industrie meer tijd te geven om zich voor te bereiden, lijkt het nu midden maart live te gaan. 

6. Moet ik wel of geen opt in vragen? 

Om dit na te gaan is het handig om te onderzoeken of en zo ja waarvoor je op dit moment de IDFA gebruikt. Heeft je app een verdienmodel met advertenties dan is het zeer waarschijnlijk dat je de IDFA gebruikt om je advertentie inkomsten te maximaliseren en de juiste advertentie aan de juiste gebruiker te tonen. Wanneer je als app uitgever meerdere apps onder je bedrijf hebt, wordt ook vaak IDFA gebruikt voor crosspromotie. Dan is het wel  handig om dit inzichtelijk te hebben om de impact te gaan bepalen. 

Kom je er achter dat je de IDFA helemaal niet gebruikt dan is het wellicht raadzaam om (voorlopig) nog even te wachten met het vragen van de opt in. Zo kun je na de invoering zien wat de rest van de industrie gaat doen en daar mee leren van de best practices. 

7. Het verhogen van het percentage opt ins

Wil je wel de optin vragen, dan is het zaak om het percentage zo hoog mogelijk te maken. Dit kun je doen op meerdere manieren. Vraag in ieder geval pas om de opt in als de gebruiker een ‘blij’ moment heeft in je app en de app vertrouwt. Ook kun je gebruik maken van mobile CRM tools zoals Leanplum, Clevertap en Airship om de schermen voor de daadwerkelijke prompt van Apple zo goed mogelijk in te kleden en de gebruiker mee te nemen in het waarom je dit vraagt. A/B testen met deze messaging flows kan het percentage opt ins voor iOS 14 bijna verdubbelen

8. Hoe zit het met Google, Facebook en andere advertentienetwerken

Als je je IOS app promoot via Google, Facebook of andere netwerken, ga je waarschijnlijk hier wel wat van merken. Het aantal verschillende campagnes is beperkt en de data die je terugkrijgt van de conversies zijn minimaal. Waar je eerder op verschillende in app events kunt optimaliseren zal je hierin nu keuzes moeten maken. Dit omdat ook zij alleen via SKAdnetwork conversie data van Apple terugkrijgen en dit minder gedetailleerd is dan voorheen. Facebook heeft zelfs een heuse fitty met Apple hierover. 

9. Wat zijn de mogelijk struikelblokken m.b.t. SKAdNetwork

Apple’s SKAdNetwork is tot op heden nog enorm gelimiteerd in wat het kan. Hoewel de implementatie van de benodigde code in een app erg meevalt, zullen bepaalden zaken wel anders verlopen dan voorheen. Er kan per app install bijvoorbeeld slechts 1x een signaal worden teruggestuurd naar het SKAdNetwork. De hoeveelheid aan data die daarin kan worden meegestuurd is daarnaast ook erg gelimiteerd.

10. Hoe kan ik optimaal gebruik maken van het SKAdNetwork 

Om optimaal gebruik te maken van het SKAdNetwork moet men van te voren een duidelijk beeld hebben van de in-app events die belangrijk zijn voor de core business van de app. Het SKAdNetwork zal na een nieuwe app install 24 uur wachten, waarna er een signaal vanuit de app naar Apple’s SKAdNetwork kan worden verstuurd. Er moet goed worden nagedacht over welke data er in die 24 uur beschikbaar is en kan worden meegestuurd. Daarnaast is het ook mogelijk om die 24 uur te verlengen en te wachten tot er meer data beschikbaar is. 

Wil je meer weten over de impact die de invoering van iOS 14 heeft voor jouw app, neem dan contact op met een van onze app growth consultants voor een vrijblijvend advies gesprek. 

Related articles

TikTok Advertising for App Promotion: A Complete Guide for Brands

With an ever challenging app market landscape in 2024, gaining visibility and acquiring users within the app industry can be challenging. However, with the growth

Appril Festival 2024 is back for the 10th Edition

Big NEWS! Appril Festival 2024 is back for the 10th Edition Wuzzon will co-host with CleverTap on App growth and Engagement on 23rd April.  Don’t

Effective CRM for Mobile Apps

“Cracking the Code: The Secret Sauce Behind Successful Mobile CRM Strategies” Why CRM – Customer Relationship Management (CRM) has become even more important in today’s

Get consult

Fill out the form and our employee will contact you.

"*" indicates required fields

Full Name*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
love

Sent!

We will get in touch with you as soon as possible. Together, we will discover the potential of your app growth.